Aktualne Realizacje:

itBCG w chwili obecnej prowadzi prace badawczo-rozwojowe skupione w dwóch projektach:

ZOBACZ!

”Opracowanie technologii innowacyjnego ultradźwiękowego filtra zanieczyszczeń powietrza”

Celem projektu jest opracowanie w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego rozwiązania, w postaci Ultradźwiękowego Filtra Powietrza, służącego do usuwania z powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń i szkodliwych substancji, który jest odpowiedzią na problem dotyczący zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Europie.

Efektem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, możliwości podażowych spółki, a także zwiększenie skali działalności.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.07.2021
Wartość projektu: 2 465 596,40 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 823 353,63 PLN

”Opracowanie systemu innowacyjnych mechanizmów antysmogowych w postaci wysokowydajnych i kompaktowych urządzeń oczyszczających powietrze w przestrzeni miejskiej”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, w postaci kompaktowych urządzeń oczyszczających tzw. słupków antysmogowych, służących do usuwania z powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń i szkodliwych substancji.

Efektem projektu będzie wdrożenie do własnej działalności innowacji produktowej.

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 31.10.2022
Wartość projektu: 4 007 475,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 952 374,90 PLN

Zakończone Projekty:

Z sukcesem zakończyliśmy i wdrożyliśmy do naszej działalności wyniki dwóch projektów B+R:

ZOBACZ!

„Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych”.